VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình của UBND huyện về giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Ủy viên UBND huyện Côn Đảo, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

81/TTr-UBNDTải file đính kèm