VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân trực tiếp của HĐND huyện trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng

Tài liệu đính kèm:

08/TB-HĐNDTải file đính kèm