VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình của UBND huyện đề nghị thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2021

Tài liệu đính kèm:

80/TTr-UBNDTải file đính kèm