VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi SNKT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Tài liệu đính kèm:

77/TTr-UBNDTải file đính kèm