VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình của UBND huyện về việc phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020

Tài liệu đính kèm:

76/TTr-UBNDTải file đính kèm