VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi ngân sách huyện Côn Đảo năm 2021

Tài liệu đính kèm:

75/TTr-UBNDTải file đính kèm