VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch thảo luận tài liệu của Tổ đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

04/KH-HĐNDTải file đính kèm