VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

02-KH-HĐNDTải file đính kèm