VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về hồ sơ tài liệu bầu cử chức danh Phó chủ tịch UBND huyện Côn Đảo , nhiệm kỳ 2016-2021 trình kỳ họp thứ hai mươi hai ( kỳ họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2016-2021)

Tài liệu đính kèm:

03/BC-BPC Tải file đính kèm