VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về hồ sơ, tài liệu bầu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo , nhiệm kỳ 2016-2021 trình tại kỳ họp thứ Hai mươi hai

Tài liệu đính kèm:

02/BC-BPCTải file đính kèm