VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra tình hình quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện

Tài liệu đính kèm:

20/BC-BPCTải file đính kèm