VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Hai mươi ( Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

18/BC-BPCTải file đính kèm