VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020

Tài liệu đính kèm:

164/TTr-UBNDTải file đính kèm