VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2019

Tài liệu đính kèm:

163/TTr-UBNDTải file đính kèm