VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo về việc phân công thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

21/TB-HĐNDTải file đính kèm