VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả giám sát công tác xét xử năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 và các vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2020 tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

09/BC-BPCTải file đính kèm