VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường ( vỉa hè) trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm:

106/2019/NQ-HĐNDTải file đính kèm