VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban KTXH HĐND huyện bà Nguyễn Thị Trình

Tài liệu đính kèm:

23/NQ-HĐNDTải file đính kèm