VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhân kết quả bầu cử miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng ban KTXH HĐND huyện ông Phan Thanh Biên, bà Nguyễn Thị Trình

Tài liệu đính kèm:

22/NQ-HĐNDTải file đính kèm