VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện đối với ông Châu vũ

Tài liệu đính kèm:

21/NQ-HĐNDTải file đính kèm