VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch KTXH năm 2020

Tài liệu đính kèm:

15/NQ-HĐNDTải file đính kèm