VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc thu hồi, bãi bỏ 05 Nghị quyết của Kỳ họp thứ Mười bảy (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

12/NQ-HĐND Tải file đính kèm