VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Bao cáo thẩm tra hồ sơ tài liệu bầu cử miễn nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

08/BC-BPCTải file đính kèm