VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra hồ sơ, tài liệu bầu cử chức danh của HĐND huyện và UBND huyện, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

07/BC-BPCTải file đính kèm