VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết thu hồi, bãi bỏ 05 Nghị quyết của Kỳ họp thứ Mười bảy ( kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

12/NQ-HĐND Tải file đính kèm