VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết thu hồi và bãi bỏ 05 Nghị quyết của Kỳ họp thứ mười bảy ( kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện)

Tài liệu đính kèm:

10/TTr-UBNDTải file đính kèm