VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiiệm ủy viên UBND huyện Côn Đảo nhệm kỳ 2016 - 2021 bà Nguyễn Thụy Nga

Tài liệu đính kèm:

07/TTr-HĐNDTải file đính kèm