VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020

Tài liệu đính kèm:

27/NQ-HĐNDTải file đính kèm