VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết V/v thông qua đồ án Thiết kế đô thị Khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu thuộc Khu trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài liệu đính kèm:

01/NQ-HĐNDTải file đính kèm