VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết V/v thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu Dân cư - Dịch vụ đô thị Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài liệu đính kèm:

03/NQ-HĐNDTải file đính kèm