VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện tại Phiên thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn

Tài liệu đính kèm:

01-TB-HĐNDTải file đính kèm