VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc tham gia đánh giá đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019

Tài liệu đính kèm:

97/CV-HĐNDTải file đính kèm