VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Biên bản thảo luận 05 Tổ Đại biểu