VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc điều chỉnh số liệu tại các báo cáo và Tờ trình do thay đổi số liệu theo Nghị quyết HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao dự toán năm 2020

Tài liệu đính kèm:

4052/UBND-TCKHTải file đính kèm