VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo kết luận giám sát phúc tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy và lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn huyện năm 2019

Tài liệu đính kèm:

10/TB-BPCTải file đính kèm