VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ mười Lăm của Ban Pháp chế HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

11/BC-BPCTải file đính kèm