VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Trần Thanh Tâm ( khu dân cư số 9)

Tài liệu đính kèm:

13/QĐ-UBNDTải file đính kèm