VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo tổng hợp giải trình, giải quyết các ý kiến của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười Lăm - HĐND huyện khóa XII

Tài liệu đính kèm:

377/BC-UBNDTải file đính kèm