VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020

Tài liệu đính kèm:

369/BC-UBNDTải file đính kèm