VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH, quốc phòng an ninh năm 2020

Tài liệu đính kèm:

366/BC-UBNDTải file đính kèm