VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp lần thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

59/BC-UBMTTQ-BTTTải file đính kèm