VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Biên bản tổng hợp ý kiến cử tri Tổ ĐB số 5 ( cử tri Khu dân cư số 8,9)

Tài liệu đính kèm:

Tổ ĐB số 5Tải file đính kèm