VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Biên bản tổng hợp ý kiến cử tri Tổ ĐB số 5 (cử tri Khối LL Vũ trang)

Tài liệu đính kèm:

Tổ ĐB số 5Tải file đính kèm