VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Biên bản tổng hợp ý kiến cử tri Tổ ĐB số 4 ( cử tri Khu dân cư số 6,7)

Tài liệu đính kèm:

Tổ ĐB số 4Tải file đính kèm