VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Biên bản tổng hợp ý kiến cử tri Tổ ĐB số 2 ( cử tri Khu dân cư số 2, 3)

Tài liệu đính kèm:

Tổ ĐB số 2Tải file đính kèm