VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Biên bản tổng hợp ý kiến cử tri Tổ ĐB số 1 ( cử tri Khu dân cư số 1)

Tài liệu đính kèm:

Tổ ĐB số 1Tải file đính kèm