VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch tiếp xúc cử tri chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

27/KH-HĐNDTải file đính kèm