VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo kết quả giám sát hoạt động tư pháp trong công tác tạm giữ, tạm giam 3 tháng cuối năm 2018 và 09 tháng đầu năm 2019

Tài liệu đính kèm:

09/TB-BPC Tải file đính kèm