VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( ông Đặng Văn Quý)

Tài liệu đính kèm:

22/NQ-HĐNDTải file đính kèm