VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng các tuyến đường Quy hoạch trực chính xung quanh khu tái định cư ( khu 9A)

Tài liệu đính kèm:

21/NQ-HĐNDTải file đính kèm